УслугиОбучения

AБЦ /БИ – Шумен е лицензиран от НАПОО, като Център за професионална квалификация, Лицензия № 200912710/18.02.2009 год.

 • Компютърни курсове
 • Езикови курсове
 • Професия „Офис –секретар”
 • Професия ”Хлебар-сладкар”
 • Професия „Строител”
 • Професия „Строител-монтажник”
 • Професия „Техник-растиниевъд”
 • Професия „Фермер”
 • Професия „Озеленител”
 • Професия „Сътрудник социални дейности”
 • Професия „Готвач”

Разполага с две зали за обучения с 20 учебни места
Разполага с една компютърна зала с 15 работни места
Залите са оборудвани с климатици, бели дъски, флипчарт и техника за презентации

Зали под наем,за конференции, срещи и семинари, оборудвани с презентационна техника, флипчарт, бели дъски и екрани.


Консултации

 • финансиране
 • бизнес планиране
 • маркетинг и реклама
 • счетоводство
 • управление на човешки ресурси
 • програми и проекти към различни донори

Информационни услуги

 • достъп до Интернет
 • информация за пазари в страната и чужбина
 • контакти с български и чуждестранни фирми
 • информация за европейски фондове за финансиране
 • информация и връзки с институции на Европейския съюз

Технически услуги

 • набор на текст
 • печатни услуги
 • сканиране
 • копирни услуги
 • факс-услуги
 • ламиниране
 • подвързване
 • изготвяне на визитки
 • превод от английски и немски на български
 • превод от български на английски и немски

Проекти


 • Консултации по кои програми можете да кандидатствате
 • Къде да намерите необходимата Ви информация
 • Как да попълните формулярите
 • Как да управлявате Вашия проект

 

Ако всичко това Ви изглежда трудно – доверете се на нас!

- Ние ще напишем Вашия проект, ще го окомплектоваме и депозираме в съответното министерство;
  - Ние ще управляваме Вашия проект :
 • Подбор на бенефициенти
 • Предоставяне на квалификационни услуги
 • Подготовка на тръжни процедури
 • Месечно и финално отчитане на проекта
 • Връзка с медии и визуализация на проектаПРОЕКТИ
 • Консултации по кои програми можете да кандидатствате
 • Къде да намерите необходимата Ви информация
 • Как да попълните формулярите
 • Как да управлявате Вашия проект

Ако всичко това Ви изглежда трудно – доверете се на нас!

Вижте реализираните проекти...