Услуги


Консултации

финансиране, бизнес планиране, маркетинг и реклама, счетоводство, управление на човешки ресурси, програми и проекти ...

Технически услуги:

набор на текст, печатни услуги, сканиране, копирни услуги, факс-услуги, ламиниране, подвързване, изготвяне на визитки...

Информационни услуги

достъп до Интернет, информация за пазари в страната и чужбина, контакти с фирми ...

Обучения

АБЦ /БИ – Шумен е лицензиран от НАПОО, като Център за професионална квалификация ...

Прочети още...

ПРОЕКТИ
  • Консултации по кои програми можете да кандидатствате
  • Къде да намерите необходимата Ви информация
  • Как да попълните формулярите
  • Как да управлявате Вашия проект

Ако всичко това Ви изглежда трудно – доверете се на нас !

Вижте реализираните проекти...