Проекти

      прочети
Проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса” JOBS
Име на Възложителя: Програмата на ООН за развитие и Министерството на труда и социалната политика.         Размер на договора (в лева): 344 500 лв. Период на изпълнение : 2001 - 2009 год. Кратко...
«Назад | 1 [2]