Проекти

Проект „Активни услуги на пазара на труда” – Велики Преслав

 

Име на Възложител:

Агенцията по заетостта

Размер на договора (в лева): 20 900 лв.

Период на изпълнение : 2007 год.       

Кратко описание на проекта:

                                                                            

Проведеждане на курс за професионална квалификация и създаване на устойчива заетост за безработни жени без възрастово ограничение и без професионален опит.  Приоритет на проекта са 20 безработни жени  от различни етноси, регистрирани в Бюро по труда – гр. Велики Преслав. Бенефициентите бяха обединени в 1 обучителна група за придобиване на професионална квалификация по професия: “Шивач” със специалност “Шивачество” с продължителност 300 учебни часа – Първа степен на професионална квалификация.

Всички обучени, преминали успешно квалификационния курс, преминават и мотивационно обучение на тема: „Активно поведение на пазара на труда, кандидатстване за работа, представяне и интервю с работодател” – 30 учебни часа. Осем от обучените жени бяха устроени на работа във фирмите „Стил М” гр. Шумен и „Бору стил” – гр. Велики Преслав.