Проекти

ПРОЕКТ „ НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ”

 

Име на Възложител:

Фондация UNIDEA

Период на изпълнение : 2008 год.       

Кратко описание на проекта:

Проектът цели създаване на възможности за заетост на младите хора, чрез поощряване на предприемачеството и осигуряване на самонаемане.По проекта могат да кандидатстват безработни млади хора на възраст от 18 до 35 години, както и новорегистрирани предприятия на млади хора. Проекта предоставя три вида заеми :

-заем за оборотни средства: от 1000 до 5000 лв.;

-заем за инвестиционни цели: от 2000 до 20 000 лв.;

-смесени заеми: от 2000 до 20 000 лв.;

Кандидатите за получаване на заеми по проекта преминават задължително обучение „Започни собствен бизнес”, изготвят бизнес план със съдействието на консултантите на центъра, който се оценява от комисия и при одобрение получават финансиране.

Бизнес центъра мониторира новата фирма до издължаване на заема.

Проектът работи в област Шумен от август до декември, 2008 год. Обучение преминаха шест кандидата. Единият от тях е финансиран със 7 000 лв. за започване на самостоятелна дейност – фризьорско ателие.