Проекти

Проект „Изграждане на Европейски информационен център EUROPE DIRECT – ШУМЕН”

 

Име на Възложител:

Представителството на Европейската Комисия в България, Главна Дирекция Комуникация,

Размер на договора (в лева): 44 400 лв.

Период на изпълнение : 2008 год.       

Кратко описание на проекта:

                                                                            

Създаване на информационна служба Europe Direct с цел подобряване  достъпа до информация и насърчаване активността на населението в Област Шумен по отношение законодателни постановления и политики, програми, схеми и възможности за финансиране на Европейския съюз.Целите, които си поставя Европейския информационен център-Шумен са:

Ø Подобрен достъп до информираност на населението и институциите в област Шумен относно инициативи и събития, законодателни постановления и политики, схеми и възможности за финансиране към Европейската общност чрез откриване на Информационна служба Europe  Direct;

Ø Насърчаване активността на населението и институциите в Област Шумен за включване в  инициативи и отворени процедури на Европейската общност чрез създаване на интернет страница на Информационна служба Europe Direct с web-базирани данни, електронно - осведомителен  бюлетин, форум online и линкове към страници на Европейски институции.

Ø Пълно регионално покритие на населените места в Област Шумен –  селските и градските региони чрез изнесени информационни семинари по общини с цел преодоляване на икономическата им изолация и постепенното им интегриране към отворения европейски пазар.

Ø Сътрудничество с местни, национални и Европейски информационни мрежи с цел по-пълно обхващане необходимостта от информираност относно дейностите на Европейския съюз.

Ø  Осигуряване на feed - back връзка с европейски институции чрез поставени въпроси и получени отговори на жителите и институциите в Област Шумен.