Проекти

Проект „Социални инвестиции и насърчаване на самонаемането” (СИНС)

 

Възложител:

Международното бюро по труда ILO

Размер на договора (в лева): 22 000 лв.

Период на изпълнение : 2008 - 2009год.     

Кратко описание на проекта:

 

Изграждане на работещи партньорства между различни институции и организации от област Шумен за подпомагане на безработни лица, решили да започнат собствен бизнес. Тези организации са Община Шумен, община Хитрино, община Велики Преслав, Дирекция Бюро по труда Шумен, Бюро по труда - Велики Преслав, Демократично сдружение «Искам да знам», Фондация «Начала» и «Агробизнес център/Бизнес инкубатор – Шумен».

Сформиране на „Съветът по предприемачество”.Съветът се събира на заседание веднъж на всеки три месеца за преглед на постигнатия напредък по проекта, за обсъждане на проблемите, за намиране на решения за затрудненията и за да взема стратегически решения, свързани с оперативните аспекти при осъществяването на проекта. 

В рамките на проекта бяха проведени  3 обучения «Започни собствен бизнес» за 30 безработни лица от общини Хитрино, Велики Преслав и Шумен. Трима души регистрираха фирми и започнаха самостоятелна стопанска дейност. Те получават професионални консултации и съвети относно управлението на бизнеса им.

Част от проекта бе и работно посещение във Франция, гр. Париж през януари 2009 год. Целта на посещението бе обмяна на добри практики и опит с работещите там микрофинансиращи институции.