Проекти

      прочети
Проект „Подадена ръка”
Име на Възложителя: Институт „Отворено общество” - София         Размер на договора (в лева): 14 133 лева Период на изпълнение : 2002 год. Кратко описание на проекта:   Проект...
      прочети
Проект „Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население”
Име на Възложителя: Съвет по етнически и демографски въпроси към МС    Размер на договора (в лева): 17 000 лв. Период на изпълнение : 2004 – 2006 год. Кратко описание на проекта:      Проектът...
      прочети
Проект „Създаване на конкурентноспособни стартиращи фирми” – Проект 100
Име на Възложителя: Министерство на икономиката и енергетиката     Размер на договора (в лева): 275 000 лв. Период на изпълнение : 2004 – 2006 год. Кратко описание на проекта: ...
      прочети
Проект „Активни услуги на пазара на труда” – Велики Преслав
Име на Възложител: Агенцията по заетостта Размер на договора (в лева): 20 900 лв. Период на изпълнение : 2007 год.        Кратко описание на проекта: ...
      прочети
Проект „Активни услуги на пазара на труда” – Шумен
Име на Възложител:  Агенцията по заетостта Размер на договора (в лева): 16 700 лв. Период на изпълнение : 2007 год.        Кратко описание на проекта: ...
      прочети
Предприемачеството - форма за участие на пазара на труда”
Име на Възложител: МТСП по Програма ФАР Грантова схема BG2004/016-711.11.01»Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта» Размер на договора (в лева): 73 000 лв. Период на изпълнение : 2007 – 2008...
      прочети
ПРОЕКТ „ ЗАПОЧНИ СОБСТВЕН БИЗНЕС”
Име на Възложител: Агенцията по заетостта Размер на договора (в лева): 39 200 лв. Период на изпълнение : 2008 год.        Кратко описание на проекта:    Проектът се изпълнява в област...
      прочети
ПРОЕКТ „ НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ”
Име на Възложител: Фондация UNIDEA Период на изпълнение : 2008 год.        Кратко описание на проекта: Проектът цели създаване на възможности за заетост на младите хора, чрез поощряване на...
      прочети
Проект „Изграждане на Европейски информационен център EUROPE DIRECT – ШУМЕН”
Име на Възложител: Представителството на Европейската Комисия в България, Главна Дирекция ”Комуникация”, Размер на договора (в лева): 44 400 лв. Период на изпълнение : 2008 год.        ...
      прочети
Проект „Социални инвестиции и насърчаване на самонаемането” (СИНС)
Възложител: Международното бюро по труда ILO Размер на договора (в лева): 22 000 лв. Период на изпълнение : 2008 - 2009год.      Кратко описание на проекта:   Изграждане на работещи партньорства между...
[1] 2 | Напред»