Новини

2008-06-30
      прочети
Стандартен Евробарометър 69: Пролет 2008:
Стандартното пролетно проучване на Евробарометър показва важна промяна, изразена в спад на нивото на доверие на европейците към националната им...
2008-06-30
      прочети
България отбелязва напредък в прилагането на правилата за далекосъобщенията.
Европейската комисия прекрати процедурата срещу България, след отстраняване на проблемите, свързани с независимостта на националния регулатор и с...
2008-06-30
      прочети
Нов план за намаляване на бюрократичните и други пречки пред малките и средни предприятия
Комисията обяви нов план за намаляване на бюрократичните и други пречки пред малките и средни предприятия (МСП), подчертаващ ключовата им роля за...
2008-06-30
      прочети
Регистър на организациите, стремящи се да влияят върху формирането на политиката на ЕС, започна да функционира на 23 юни 2008.
Представянето на конкретните интереси на дадена организация пред законодателите в ЕС включва дейности като подготовка и разпространение на писма,...
2008-06-30
      прочети
Ирландия и Лисабонсият договор
На срещата на върха в Брюксел (19 - 20 юни 2008) ирландският министър-председател Брайън Коуен информира подробно Европейския съвет за причините...
2008-06-26
      прочети
Нови възможности за партньорство /автоинтервю на Петинка Петрова – Ръководител на АБЦ / БИ - Шумен
Какво може „Агробизнес център / Бизнес инкубатор- Шумен” да предложи на фирмите от града във връзка със стартиралите Програми на...
2008-06-26
      прочети
Културните и просветните организации в България в условията на социо-културното многообразие
Семинар, посветен на Европейската година на интеркултурния диалог, организиран със съвместните усилия на Центровете EUROPE DIRECT от Сливен и...
2008-06-26
      прочети
7-ма Рамкова програма: Специфична програма „Капацитет” – Изследователски инфраструктури
Краен срок: 11 септември 2008 г. Ще се подкрепят проекти, целящи оптимизиране използването и, включително базирани на ИКТ (Информационни и...
2008-06-26
      прочети
Награди EUROPA NOSTRA – 2009 за културно наследство
Краен срок: 1 октомври 2008 г. Наградите на ЕС за културно наследство Europa Nostra се връчват ежегодно, за да отличат най-добрите практики в...
2008-06-26
      прочети
Регионално гражданско общество – програма MEDIA. Подкрепа на ТВ-продукции
Краен срок: 18 юли 2008 г. Могат да кандидатстват публични, частни или независими телевизии, от страна членка на ЕС или на страна по IPA....
2008-06-26
      прочети
Изграждане на мрежи между съществуващи структури в подкрепа на мобилността в различни сектори на културата
Краен срок: 30 септември 2008 г. Целта на настоящата покана е да окаже подкрепа на: - изграждането на мрежи между съществуващи структури в...
2008-06-26
      прочети
EIDHR - Действия в подкрепа на човешките права и демокрация от гледна точка на насоките на ЕС относно смъртното наказание
Краен срок: 2 октомври 2008 г. EIDHR ще подкрепи дейности фокусирани върху рестрикцията, мораториума или забраната на смъртно наказание. ...
«Назад | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 | Напред»