Новини

Стартира проектът "Европа ЗА младите хора"

2017-10-03 14:27:54

Сдружение „Агробизнес център / Бизнес инкубатор - Шумен” започна изпълнението на проект „Европа ЗА младите хора”. Проектът е финансиран от ММС по Национална програма за младежта /2016 -2020/  и е с продължителност от 15 август  до 15 февруари 2018 г. 
Проектът цели да се повишат знанията на младите хора по въпроси, касаещи европейските политики, Европейският съюз, Съвета на Европа и ролята на България като Председател на Съвета на ЕС през 2018 г., да се повиши информираността на младежите относно тяхното място като европейски граждани. Проектът е предназначен за младежи на възраст от 15 до 29 години, включени в информационни кампании и обучения.  
Информационните кампании в Шумен, Смядово и Велики Преслав са предвидени с цел да се покрие по-голяма част от област Шумен и най-вече да се включат и младежи от по-малки населени места, където достъпа до информация е по-ограничен и възможностите за младите хора са по-малко. По проекта ще се  проведат  четири  изнесени обучения на тема: „Европейски съюз, Съвета на Европа и ролята на Р България като Председател на Съвета на ЕС през 2018 г.”, които целят  младежите да се откъснат от обичайната си среда и общувайки по между си да придобият по-пълноценни знания за европейските политики и председателството.Назад