Новини

Обучения за заети лица

2017-06-14 15:53:41

Агробизнес център / Бизнес Инкубатор - Шумен предлага обучения за заети лица по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование. Операцията ще предостави възможност на заетите да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса. 
 
 
Желаещите може да се влкючат в обучения по професионална квалификация или по ключова компетентност "Дигитална компетентност", която включва "Компютърна грамотност І, ІІ или ІІІ ниво".
 
 
Обученията ще се провеждат в удобно време на желаещите, с отговарящ на изискванията преподавателски състав в страдата на Агробизнес център / Бизнес Инкубатор - Шумен, която се намира на ул. Цар Освободител 130 /сградата на бившите хали/.
 
 
По подробна информация може да получите на място, на тел. 054 800 629 или на електронна поща: office@abcshumen.orgНазад