Новини

„СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЕЗКУРАЖЕНИТЕ МЛАДИ ХОРА В ОБЛАСТ ШУМЕН“

2016-11-10 15:35:29

На 10 ноември 2016 г. стартира набирането на участници в Програма „Социалното предприемачество - възможност за обезкуражените млади хора  в област Шумен”. Програмата се подкрепя от УНИЦЕФ България и Фондация „Български център за нестопанско право“ (БЦНП). Местен партньор на програмата е „Агробизнес център / Бизнес инкубатор – Шумен”. 
Програмата включва обучения и съвети при разработването на бизнес идеята за стопанска дейност, насочена към решаване на социални проблеми на младежи в област Шумен. Най-добрите идеи, подготвени в рамките на програмата ще имат и възможността да получат финансиране за стартиране, както и менторска подкрепа от експерти в различни сфери. 
ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА 
Целта на програмата:  
Да идентифицира местни организации или неформални групи от млади хора (екипи), които да развиват  социално предприемачество; 
Да подкрепи изграждането на капацитет на тези социални предприятия, за да могат да развият своите бизнес идеи; 
Да им помогне чрез бизнес идеите си да стигнат до необучените, необразованите и неработещите млади хора. 
Програмата ще премине през следните етапи: 
10 ноември –30 ноември 2016 - кандидатстване за включване в Програмата – ще бъдат избрани 15-20 участника (граждански организации или екипи от млади хора), които са мотивирани и имат желание да се включат в Програмата. Резултатите от селекцията ще бъдат обявени до 15 декември 2016 г.; 
януари – февруари 2017 - провеждане на три двудневни обучения: 
Първо обучение: Какво е социално предприятие и как се вписва в това, което сме и което правим?  
Второ обучение: Подходи на работа с NEETs (млади хора, които не са образовани, необучени и неработещи);  
Трето обучение: Как се прави бизнес и какво ни е необходимо за това?  
март – април 2017 – участниците в програмата ще разработят бизнес планове с на менторската подкрепа на различни експерти в процеса; 
май 2017 – участниците, които са разработили и подали най-добрите бизнес планове ще се представят пред жури от общественици и представители на бизнеса на местно ниво. Първите три най-добри бизнес плана ще си разделят награден фонд и финансиране за започване на инициативата.  
Кой може да се включи:  
- Всяка неправителствена организация (сдружение, фондация или читалище), регистрирана в обществена полза, желаеща да развива свързана с мисията си стопанска дейност, чрез която да подкрепя младите хора от групата на NEETs (млади хора, които не са образовани, необучени и неработещи)– като ги наема на работа, произвежда продукти за тях или с постигнатите резултати развива програми за социално включване на уязвими младежи; 
- По изключение могат да бъдат подкрепени и екипи от млади хора, които искат да развиват стопанска дейност, но продуктът следва да бъде насочен към групата на NEETs.  
Предимство при селекцията на участниците ще бъде давано на местни организации и екипи от област Шумен, които са мотивирани да участват в програмата и желаят да реализират бизнес идеята си. Всички избрани участници ще имат ангажимент да присъстват на всичките обучения в Програмата, както и след преминаването им - да развият концепция за собствена стопанска дейност. Избраните да получат финансиране за стартиране следва да го използват целево за развитие на планираната стопанската дейност. 
Кандидатстване 
Всички организации и екипи, които желаят да участват, трябва да попълнят формуляр за кандидатстване  и да го изпратят на електронен адрес office@abcshumen.org или по пощата на адрес: гр. Шумен, 9700, Ул.”Цар Освободител” 130 - „Агробизнес център / Бизнес инкубатор –Шумен” 
Формулярът за кандидатстване може да бъде намерен тук  
Краен срок за кандидатстване: 30 ноември 2016 г.   
Формулярът се попълва и изпраща от официалният представител на съответната нестопанска организация или от член на екипа. Моля бъдете кратки, ясни и конкретни при отговарянето на въпросите във формуляра – това ще Ви даде по-голям шанс при кандидатстването! 
Лице за контакт по въпроси относно Програмата –Петинка Петрова, „Агробизнес център / Бизнес инкубатор –Шумен”, тел. 054 800 629; GSM 089 666 24 99Назад