Новини

Стипендия The Global Good Fund за социални предприемачи

2015-01-23 13:26:52

The Global Good Fund приема кандидатури от социални предприемачи за стипендиантска програма за 2016 г. Бъдещите стипендианти ще получат възможност да подсилят лидерските си умения и да ускорят личностното си развитие. 
Изисквания към кандидатите:  
- да целят да постигнат значими промени в индустрията, в която работят; 
- предприятието, което ръководят, да бъде поне на една година и да има поне един служител на пълен работен ден освен кандидата; 
- да са ангажирани изцяло с управлението на своето предприятие;  - да имат възможност да отделят до 15 месеца на стипендията, без да напускат работното си място; 
- компанията им трябва да показва потенциал за растеж; 
- компанията им да подобрява финансовата си устойчивост, като 50% или повече от бюджета ѝ се покриват от собствени приходи. Ако тази цел не е постигната все още, то тя трябва да бъде основен приоритет за кандидата и предприятието му; 
- кандидатите да бъдат на възраст до 40 години. 
Кандидатите трябва да попълнят предварителен въпросник с цел проверка дали отговарят на изискванията до 15 юни 2015, да изпратят видеозапис с максимална дължина до 3 минути, в който обясняват: 
1) каква е била мотивацията им да учредят предприятието си; 
2) бързо обяснение с какво се занимава предприятието; 
3) разяснения защо кандидатът и предприятието могат да разрешат съответния социален проблем по-добре от всеки друг. 
Повече информация за изискванията и процеса за кандидатстване на уебсайта на The Global Good Fund Fellowship Program.  Източник: dnevnik bg Назад