Новини

Агробизнес център беше одобрен отново да бъде част от националната мрежа МИКЦ

2015-01-21 10:50:21

Агробизнес център Шумен отново стана част от националната мрежа МИКЦ. Целта на Младежкия информационно-консултантски център - Шумен е да се подобри качеството на живот на младите хора, да се повиши тяхната информираност по социални, икономически, граждански въпроси, касаещи тяхната адаптивност в икономическия и социален живот на региона и да им се предоставят повече възможности за личностна и професионална реализация.  
Проектът е предназначен за младежи на възраст от 15 до 29 години. 
Предвижда се съществена част от дейностите да бъдат изнесени на територията на общините: Велики Преслав, Никола Козлево, Смядово, Каолиново и Хитрино. 
По проекта са предвидени следните дейности: 
Информация и консултации по въпроси, касаещи младите хора: кариерно развитие и професионална ориентация, възможности за финансиране, актуални програми и проекти, възможности за продължаване на обучението, стажантски програми, учене и работа в чужбина, гражданска активност, работа с интернет, Европа и ние /права, задължения и отговорности/, здравословен начин на живот и др.  
Обучения: Млад предприемач;Работа с интернет и оператор на компютър;Лидерски умения; Умения за работа в екип; Толерантност и равнопоставеност; Справяне с конфликти и ефективна комуникация; Моите граждански права – правото да гласувам; Безопасен интернет; Превенция против нежелана бременност и болести предавани по полов път; Обучение „Превенция на насилието”; Обучение „Оказване на първа помощ”; Мотивация за работа. 
Инициативи и кампании: Деня на младежта 12 август;
Европейска седмица на младежта /27.04 – 10.05/;Зелени кампании;
Кръгла маса за световната седмица на предприемачеството „Връстници обучават връстници”; Посещение на театъра или радиото от младежи в малките общини; Младежка видeотека в Никола Козлево. 
За успешно реализиране на проекта ще разчитаме на партньорство с Бюрата по труда от Шуменска област, училищата и читалищата от областта, общински администрации и НПО.
 
МИКЦ Шумен се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2011 - 2015) по Подпрограма 1. Назад