Новини

Rinker’s Challenge: Предизвикателство за стартиращи предприемачи

2014-10-16 11:52:21

Конкурсът е отворен до 31 декември 2014    
Новосъздаденият Център „Ринкър“ към Фондация „Помощ за благотворителността в България“ обявява старт на програмата за предприемачи Rinker’s Challenge. Конкурсът е отворен до 31 декември 2014, а кандидатстването става с бизнес идея. 
Център "Ринкър" за предприемачество и обучение е създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България. 
Приоритетни области за Центъра са развитието на селските райони и разпространението на социалното предприемачество.  
Центърът се управлява от Фондация “Помощ за благотворителността в България” (ФПББ). Основан е през 2014 година.  
Могат да участват:
а/ индивидуални физически лица или екипи от хора, които не са обединени в юридическо лице. Програмата е отворена включително за хора със свободни професии, земеделски производители и други. 
б/ юридически лица, които са: 
-         Търговски дружества 
-         Организации с нестопанска цел 
-         Читалища 
-         Кооперации 
-         Земеделски производители 
Търсим нашите предприемачи във всички сфери на бизнеса: образование, информационни технологии, култура, земеделие, био-земеделие, преработване на земеделска продукция, социални услуги, здравеопазване, лека промишленост и други. 
Насърчаваме участието на проекти от община Попово, област Търговище, но ще подкрепим проекти в цяла България. 
Трите най-добри бизнес проекта ще получат стартово финансиране в размер до 20 000 лева всеки.
  Източник: http://rinkercenter.org/Назад