Новини

Над 18 хил. ваучери ще бъдат раздадени по „Аз мога повече”

2014-04-29 11:34:22

18 113 лица ще получат ваучер за безплатно обучение по схемата „Аз мога повече”, благодарение на новоотпуснатите средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в размер на 7,8 млн. лева.

АЗ напомня, че нова сесия за прием на документи не се предвижда. Ваучерите ще бъдат раздадени на лицата, които вече са подали заявления и са одобрени за включване в курсове за професионално обучение, обучение по чужд език или по дигитална компетентност.  

Срокът за провеждане на обученията по схемата е до 31.08.2015 г., а валидността на ваучерите - до 31.12.2015 г.

На одобрените да се обучават по конкретна специалност се разрешава да променят обучението си, но само ако имат обективна причина – например, ако се окаже, че на територията на населеното от тях  място такова обучение не се провежда. В такъв случай те трябва да попълнят декларация за промяна на обстоятелствата и да посочат новото си желание.

Актуална информация за текущи срокове и за изпълнението на схема BG051PO001 – 2.1.14 “Аз мога повече” следете на електронната страница на Агенция по заетостта.Назад