Новини

Отворена покана за проекти на уеб предприемачи

2014-01-16 10:30:53

Поканата е за проекти за създаване на среда в Европа, която да насърчава повече уеб предприемачи да започнат бизнес и да го разширят.

Предложението е отворено към бизнесмените, които използват уеб и мобилни технологии като основни компоненти в своите иновации.

Идеята на Европейската комисия е да се подпомогне ускоряването на уеб предприемачеството в Европа, както и координационните дейности в тази сфера.

За финансиране могат да кандидатстват проекти за иновационни дейности, както и за координация и подкрепа.

Крайният срок е 23 април 2014 г. Повече подробности можете да научите тук: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/86-ict-13-2014.htmlНазад