Новини

Консултациите в Агробизнес център Шумен продължават...

2012-05-21 15:58:07

Агробизнес център Шумен спечели в края на 2011 г. обществената поръчка „Осъществяване консултиране на подходящи безработни лица при подготовка на бизнес планове за развитие на самостоятелна стопанска дейност” по Проект „подкрепа за предприемчивите българи – Компонент І” с възложител Агенцията по заетостта за областите Варна, Добрич и Шумен.
 
Проект “Подкрепа за предприемчивите българи” предвижда подпомагане на безработни лица от целевата група да стартират самостоятелна стопанска дейност.
Осъществяване на консултирането при подготовка на бизнес планове в Компонент I позволява на част от лицата от целевата група да оформят бизнес планове, с които да кандидатстват за получаване на безвъзмездна финансова помощ и консултантски услуги чрез участие в Компонент II на проекта.
 
Целевата група, на която се предоставя консултация при подготовка на бизнес план за развитие на самостоятелна стопанска дейност, са: безработни лица, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” с минимум средно образование, с изключение на продължително безработни лица, обект на социално подпомагане; безработни лица с доказана квалификация и с подготвен проект на бизнес план, желаещи да стартират самостоятелен бизнес.
 
На лицата от целевата група се предоставят индивидуални консултации с продължителност 5 /пет/ астрономически часа.
 
В проекта са включени 1122 лица, на територията на ДБТ Варна, Добрич и Шумен.
 
От началото на месец май 2012 г. консултациите се провеждат в
трите области.Назад