Новини

Успешно завърши и втората група курсисти, бъдещи предприемачи.

2012-05-21 15:39:31

Днес, в сградата на Агробизнес център 22 безработни лица, след успешно преминато обучение, получиха удостоверения за професионална квалификация по професия „Сътрудник Бизнес услуги”, специалност „Бизнес услуги”
 
Обучението се проведе от 27.02.2012 г. до 09.05.2012 г. по проект „Подкрепа за предприемчивите българи – Компонент І”, по програма „Развитие на човешките ресурси”, като това е втората успешно завършила група в нашата обучителна организация. В рамките на 300 учебни часа курсистите получиха знания по следните модули: Здравословни и безопасни условия на труд, Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения, Делово общуване, Чуждоезикова комуникация,  Работа с компютър и ползване на приложни програмни продукти, Трудово – правни и икономически знания, Икономика, Предприятие, Банково дело, Пари и кредит, Банки и банкови операции, Фондови борси, Производствена практика. 
 
Голяма част от успешно завършилите лица са решили до продължават да участват в програмата и имат намерение да се включат в безплатните индивидуални консултации, които също се провеждат в АБЦ / БИ – Шумен.
 
В момента при нас продължава да се обучава третата ни група от безработни лица, които се надяваме да завършат успешно в средата на месец юни.
Назад