Новини

Вчера стартира ново обучение с ваучери в АБЦ/ БИ - Шумен

2012-02-28 13:56:10

 

Вчера, 27 февруари 2012 г. от 09.00 часа в сградата на Агробизнес център/ Бизнес Инкубатор - Шумен стартира второ обучение с ваучери по проект "Подкрепа за предприемчивите българи  - Компонент І" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG051PO001-1.2.01. „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент I" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". 
24 безработни лица, с идея за развиване на собствен бизнес, ще се обучават в рамките на 50 работни дни по част от професия "Сътрудник в бизнес услуги", специалност "Бизнес услуги".

 Назад