Новини

Днес отваря врати МИКЦ - Шумен

2012-02-23 13:24:02

 

От началото на 2012 г. в Агробизнес център/Бизнес инкубатор – Шумен започна работа Младежки информационно-консултантски център, подкрепен от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” по Национална програма за младежта (2011 – 2015), Подпрограма 1: Развитие на мрежата от Младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ.)
Целта на Младежкия информационно-консултантски център - Шумен е да се подобри качеството на живот на младите хора, да се повиши тяхната информираност по социални, икономически, граждански въпроси, касаещи тяхната адаптивност в икономическия и социален живот на региона и да им се предоставят повече възможности за личностна и професионална реализация.
Проектът е предназначен за младежи на възраст от 15 до 29 години.
Предвижда се съществена част от инициативите да бъдат изнесени на територията на общините: Велики Преслав, Никола Козлево, Смядово и Хитрино.
 
Представянето на центъра е предвидено за днес 23 февруари, от 14.00 часа, в сградата на Агробизнес център/Бизнес инкубатор – Шумен.

 Назад