Новини

Стартира обучение с ваучери по специалност "Малък и среден бизнес"

2012-01-13 18:05:07

 

На 16.01.2012 г. в сградата на АБЦ / БИ – Шумен стартира обучение с ваучери по проект „Подкрепа за предприемчивите българи - Компонент І" по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG051PO001-1.2.01. „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент I" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". 
 
Целева група на проекта са безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда", със средно и по-високо образование, в т.ч. безработни младежи и други, които искат да стартират собствен бизнес и разработят бизнес план и/или маркетингова стратегия. 
 
Обучението е по част от професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”, специалност „Малък и среден бизнес”. В обучението участват 22 лица. 

 Назад