Кои сме ние?Агробизнес център / Бизнес Инкубатор Шумен (АБЦ/БИ) е създаден през 2001г. по проект “Заетост чрез подкрепа на бизнеса” (JOBS), инициатива на Програмата на ООН за развитие и Министерството на труда и социалната политика.

АБЦ/ БИ - Шумен е член на "Национална мрежа за бизнес развитие"гр. София- сдружение на организациите подпомагащи малкия бизнес и предприемачеството в България. Целта на НМБР е създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

От 2008 година АБЦ/ БИ - Шумен е приемна структура на Европейски информационен център-Шумен, част от мрежата на Европейските информационни центрове в България  EuropeDirect.

Агробизнес център / Бизнес Инкубатор- Шумен (АБЦ/БИ) е регистриран като сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност. Съучредители на Сдружението са Община Шумен, Дирекция Бюро по труда Шумен, Банка ДСК – клон Шумен и други физически и юридически лица.

Нашата мисия е да намалим риска и увеличим ефективността на микро и малките фирми от региона чрез предоставяне на подходящи за общността услуги с цел разкриване на нови работни места и намаляване на безработицата.

Агробизнес център / Бизнес Инкубатор- Шумен работи в подкрепа на:

 • микро и малки фирми с потенциал за развитие;
 • стартиращи фирми;
 • земеделски производители;
 • безработни, с предприемачески потенциал;
 • Държавни, частни и неправителствени организации на местно ниво.


Екипът


 • Петинка Петрова - ръководител екип на Агробизнес център - Шумен
 • Миглена Маринова - финансов консултант
 • Даниела Петрова – специалист ”Европейски програми и проекти”
 • Олина Цветанова – оперативен счетоводител
 • Миглена Хинева – технически секретар
 • Росица Николова – координатор проектни дейности към Европейски информационен център-Шумен